ข้อมูลการซื้อขาย

2021

Indices
Symbol Description Start trading date Closing open positions only Expiration date/ Rollover date
AUS200 March 15/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
GER30 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
FRA40 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
US30 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
EUR50 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
UK100 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
SPA35 January 16/12/2020 13/01/2021 15/01/2021
February 13/01/2021 17/02/2021 19/02/2021
March 17/02/2021 17/03/2021 19/03/2021
April 17/03/2021 14/04/2021 16/04/2021
May 14/04/2021 12/05/2021 14/05/2021
June 12/05/2021 16/06/2021 18/06/2021
July 16/06/2021 14/07/2021 16/07/2021
August 14/07/2021 18/08/2021 20/08/2021
September 18/08/2021 15/09/2021 17/09/2021
October 15/09/2021 13/10/2021 15/10/2021
November 13/10/2021 17/11/2021 19/11/2021
December 17/11/2021 15/12/2021 17/12/2021
NAS100 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
JPN225 March 08/12/2020 09/03/2021 11/03/2021
June 09/03/2021 08/06/2021 10/06/2021
September 08/06/2021 07/09/2021 09/09/2021
December 07/09/2021 07/12/2021 09/12/2021
US2000 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
US500 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
IT40 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
SWI20 March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
June 17/03/2021 16/06/2021 18/06/2021
September 16/06/2021 15/09/2021 17/09/2021
December 15/09/2021 15/12/2021 17/12/2021
USDX March 17/12/2020 12/03/2021 15/03/2021
June 12/03/2021 11/06/2021 14/06/2021
September 11/06/2021 10/09/2021 13/09/2021
December 10/09/2021 10/12/2021 13/12/2021
VIX January 16/12/2020 18/01/2021 20/01/2021
February 18/01/2021 15/02/2021 17/02/2021
March 15/02/2021 15/03/2021 17/03/2021
April 15/03/2021 19/04/2021 21/04/2021
May 19/04/2021 17/05/2021 19/05/2021
June 17/05/2021 14/06/2021 16/06/2021
July 14/06/2021 19/07/2021 21/07/2021
August 19/07/2021 16/08/2021 18/08/2021
September 16/08/2021 13/09/2021 15/09/2021
October 13/09/2021 18/10/2021 20/10/2021
November 18/10/2021 15/11/2021 17/11/2021
December 15/11/2021 13/12/2021 15/12/2021
Commodities
Symbol Description Start trading date Closing open positions only Expiration date/ Rollover date
BRENT January 28/10/2020 28/11/2020 30/11/2020
February 28/11/2020 28/12/2020 30/12/2020
March 28/12/2020 27/01/2021 29/01/2021
April 27/01/2021 24/02/2021 26/02/2021
May 24/02/2021 29/03/2021 31/03/2021
June 29/03/2021 28/04/2021 30/04/2021
July 28/04/2021 26/05/2021 28/05/2021
August 26/05/2021 28/06/2021 30/06/2021
September 28/06/2021 28/07/2021 30/07/2021
October 28/07/2021 27/08/2021 31/08/2021
November 27/08/2021 28/09/2021 30/09/2021
December 28/09/2021 27/10/2021 29/10/2021
Oil January 18/11/2020 18/12/2020 21/12/2020
February 18/12/2020 18/01/2021 20/01/2021
March 18/01/2021 19/02/2021 22/02/2021
April 19/02/2021 19/03/2021 22/03/2021
May 19/03/2021 16/04/2021 20/04/2021
June 16/04/2021 18/05/2021 20/05/2021
July 18/05/2021 18/06/2021 22/06/2021
August 18/06/2021 16/07/2021 20/07/2021
September 16/07/2021 18/08/2021 20/08/2021
October 18/08/2021 17/09/2021 21/09/2021
November 17/09/2021 18/10/2021 20/10/2021
December 18/10/2021 17/11/2021 19/11/2021
NGAS January 22/11/2019 25/12/2020 29/12/2020
February 25/12/2020 25/01/2021 27/01/2021
March 25/01/2021 22/02/2021 24/02/2021
April 22/02/2021 26/03/2021 29/03/2021
May 26/03/2021 26/04/2021 28/04/2021
June 26/04/2021 24/05/2021 26/05/2021
July 24/05/2021 25/06/2021 28/06/2021
August 25/06/2021 26/07/2021 28/07/2021
September 26/07/2021 25/08/2021 27/08/2021
October 25/08/2021 24/09/2021 28/09/2021
November 24/09/2021 25/10/2021 27/10/2021
December 25/10/2021 24/11/2021 26/11/2021
COPPER March 24/12/2020 26/03/2021 29/03/2021
May 26/03/2021 24/05/2021 26/05/2021
July 24/05/2021 26/07/2021 28/07/2021
September 26/07/2021 24/09/2021 28/09/2021
December 24/09/2021 27/12/2021 29/12/2021
Platinum January 26/10/2020 25/01/2021 27/01/2021
April 25/01/2021 26/04/2021 28/04/2021
July 26/04/2021 26/07/2021 28/07/2021
October 26/07/2021 25/10/2021 27/10/2021
Coffee March 16/12/2020 17/03/2021 19/03/2021
May 17/03/2021 14/05/2021 18/05/2021
July 14/05/2021 16/07/2021 20/07/2021
September 16/07/2021 17/09/2021 20/09/2021
December 17/09/2021 17/12/2021 20/12/2021
Sugar March 28/09/2020 24/02/2021 26/02/2021
May 24/02/2021 28/04/2021 30/04/2021
July 28/04/2021 28/06/2021 30/06/2021
October 28/06/2021 28/09/2021 30/09/2021
COCOA March 11/12/2020 12/03/2021 16/03/2021
May 12/03/2021 11/05/2021 13/05/2021
July 11/05/2021 13/07/2021 15/07/2021
September 13/07/2021 13/09/2021 15/09/2021
December 13/09/2021 13/12/2021 15/12/2021
CORN March 10/12/2020 10/03/2021 12/03/2021
May 10/03/2021 12/05/2021 14/05/2021
July 12/05/2021 12/07/2021 14/07/2021
September 12/07/2021 10/09/2021 14/09/2021
December 10/09/2021 11/12/2021 14/12/2021
COTTON March 04/12/2020 05/03/2021 09/03/2021
May 05/03/2021 04/05/2021 06/05/2021
July 04/05/2021 06/07/2021 08/07/2021
October 06/07/2021 05/10/2021 07/10/2021
December 05/10/2021 06/12/2021 08/12/2021
SBEAN January 11/11/2020 12/01/2021 14/01/2021
March 12/01/2021 10/03/2021 12/03/2021
May 10/03/2021 12/05/2021 14/05/2021
July 12/05/2021 12/07/2021 14/07/2021
August 12/07/2021 11/08/2021 13/08/2021
September 11/08/2021 10/09/2021 14/09/2021
November 10/09/2021 10/11/2021 12/11/2021
WHEAT March 10/12/2021 10/03/2021 12/03/2021
May 11/03/2021 12/05/2021 14/05/2021
July 12/05/2021 12/07/2021 14/07/2021
September 12/07/2021 10/09/2021 14/09/2021
December 10/09/2021 10/12/2021 14/12/2021

Every CFD that is based on Future contract has an expiration date, as per the table provided above. The Clients are able to close their CFD positions until the expiration date stipulated in the table above. All open future contract CFDs Positions which are not closed by the customer before reaching their value date, will be automatically rolled over by the Company to the next contract’s value date. Any existing pending orders placed on that instrument will be automatically removed.

Upon effectuating such rollover, the Position’s open P/L (Profit / Loss) will express the price difference between the expired and new contract prices, as well as include a mark-up spread. All the associated Limit Orders levels shall be automatically adjusted according to the new future contract price.

Martin Luther King Day Trading Hours January 18th 2021

Below you can find Martin Luther King Day trading hours.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

Martin Luther King Day
Instrument Monday, January 18
OIL 01:00-20:00 (Early Close)
NGAS 01:00-20:00 (Early Close)
GOLD 01:00-20:00 (Early Close)
SILVER 01:00-20:00 (Early Close)
PLATINUM 01:00-20:00 (Early Close)
COPPER 01:00-20:00 (Early Close)
US30 01:00-20:00 (Early Close)
NAS100 01:00-20:00 (Early Close)
US500 01:00-20:00 (Early Close)
JPN225 01:00-20:00 (Early Close)
US2000 01:00-20:00 (Early Close)
USDX 01:00-20:00 (Early Close)
COCOA Closed
COFFEE Closed
CORN Closed
COTTON Closed
SBEAN Closed
SUGAR Closed
WHEAT Closed
US Stocks Closed

Visit our Trading Info page to be fully updated with all changes – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule may be subject to change.

The times mentioned above are in GMT+2 time.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

Trading Schedule during Epiphany Holiday

Due to Epiphany Holiday the below markets will be affected

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

You can find more information on the trading times of all instruments during the upcoming holiday period in the table below:

Instrument 06.01.2021
Swedish shares Closed

Trading Hour Schedule for Christmas & New Year Holiday

Financial markets will be closed on Friday December 25, 2020, and Friday, January 1, 2020 and all trading instruments available on our platforms will be closed for trading during these days.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

You can find more information on the trading times of all instruments during the upcoming holiday period in the table below:

Meta trader server time (GMT+2)

Instrument Christmas New Year
Thursday, Dec 24 Friday, Dec 25 Monday, Dec 28 Thursday, Dec 31 Friday, Jan 1 Monday, Jan 2
FOREX Early close 22:00 Closed Regular Early close 22:00 Closed Regular
OIL 01:00-20:45 (early close) Closed Regular 01:00-20:45 (early close) Closed Regular
BRENT 03:00-20:45 (early close) Closed Regular 03:00-20:45 (early close) Closed Regular
NGAS 01:00-20:45 (early close) Closed Regular 01:00-20:45 (early close) Closed Regular
GOLD 01:00-20:45 (early close) Closed Regular 01:00-22:00 (early close) Closed Regular
SILVER 01:00-20:45 (early close) Closed Regular 01:00-22:00 (early close) Closed Regular
PLATINUM 01:00-20:45 (early close) Closed Regular 01:00-20:45 (early close) Closed Regular
COPPER 01:00-20:45 (early close) Closed Regular 01:00-20:45 (early close) Closed Regular
COFFEE 11:15-20:05 (early close) Closed 15:00-20:30 (late open) 11:15-20:00 (early close) Closed Regular
CORN 03:00-15:45; 16:30-20:05 (early close) Closed 16:30-21:15 (late open) 03:00-15:45; 16:30-20:00 (early close) Closed 16:30-21:15 (late open)
COCOA 11:45-20:05 (early close) Closed 15:00-20:30 (late open) 11:45-20:00 (early close) Closed Regular
COTTON 04:00-20:05 (early close) Closed 15:00-21:20 (late open) 04:00-20:00 (early close) Regular 04:00-20:05 (early close)
Wheat 03:00-15:45; 16:30-20:05 (early close) Closed 16:30-21:15 (late open) 03:00-15:45; 16:30-20:00 (early close) Closed 16:30-21:15 (late open)
SBEAN 03:00-15:45; 16:30-20:05 (early close) Closed 16:30-21:15 (late open) 03:00-15:45; 16:30-20:00 (early close) Closed 16:30-21:15 (late open)
SUGAR Regular Closed 15:00-20:00 (late open) Regular Closed Regular
US500 01:00-20:15 (early close) Closed Regular 01:00-22:00 (early close) Closed Regular
NAS100 01:00-20:15 (early close) Closed Regular 01:00-22:00 (early close) Closed Regular
US2000 01:00-20:15 (early close) Closed Regular 01:00-22:00 (early close) Closed Regular
USDX 03:00-20:15 (early close) Closed Regular 03:00-22:00 (early close) Closed Regular
US30 01:00-20:15 (early close) Closed Regular 01:00-22:00 (early close) Closed Regular
JPN225 01:00-20:15 (early close) Closed Regular 01:00-22:00 (early close) Closed Regular
EUR50 Closed Closed Regular Closed Closed Regular
GER30 Closed Closed Regular Closed Closed Regular
IT40 Closed Closed Regular Closed Closed Regular
SWI20 Closed Closed Regular Closed Closed Regular
FRA40 09:00-15:00 (early close) Closed Regular 09:00-15:00 (early close) Closed Regular
UK100 03:00-14:50 (early close) Closed Closed 03:00-14:50 Closed Regular
AUS200 00:50-05:30 (early close) Closed Regular 00:50-05:30 (early close) Closed Regular
SPA35 09:00-15:00 (early close) Closed Regular 09:00-15:00 (early close) Closed Regular
Cryptos 00:00 – 21:00 (early close) Closed Regular Early close 22:00 Closed Regular
US SHARES 16:30-20:00 (early close) Closed Regular 16:30-22:00 (early close) Closed Regular
EUROPEAN SHARES Closed Closed Regular Closed Closed Regular

Thanksgiving Day 2020

Please note that in observance of the upcoming Thanksgiving Day in USA, trading hours of various instruments will be affected on 26/11/20 – 27/11/20.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

Instrument 26.11.20 Thursday 27.11.20 Friday
OIL 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:45 (early close)
NGAS 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:45 (early close)
BRENT 03:00-20:30 (early close) 03:00-21:00 (early close)
GOLD 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:45 (early close)
SILVER 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:45 (early close)
PLATINUM 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:45 (early close)
COPPER 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:45 (early close)
US30 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:15 (early close)
NAS100 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:15 (early close)
US500 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:15 (early close)
JPN225 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:15 (early close)
US2000 01:00-20:00 (early close) 01:00-20:15 (early close)
USDX 03:00-20:00 (early close) 03:00-20:15 (early close)
COCOA Closed Regular
COFFEE Closed Regular
SUGAR Closed Regular
CORN Closed 16:30-20:05 (late open / early close)
WHEAT Closed 16:30-20:05 (late open / early close)
SBEAN Closed 16:30-20:05 (late open / early close)
COTTON Closed 15:00-20:30 (late open)
US Stocks Closed 16:30-20:00 (early close)

Visit our Trading Info page to be fully updated with all changes – http://www.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule may be subject to change.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there may be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

All Saints’ Day Holiday 2020

In observance of the All Saints’ Day Holiday 2020, trading hours of Swedish Equities will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

Date Equities Half Day
30/10/2020 Sweden Early Close 14:00

Visit our Trading Info page to be fully updated with all changes – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule may be subject to change.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there may be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

End of Daylight Saving Time 2020

Dear Client,

We would like to inform you that due to the end of Daylight Saving Time taking place on October 26th 2020 in Europe and 2 November 2020 in the US, FXORO trading schedule will be changed in order to accommodate for the time difference.

Please note the below in order to view the trading times of the instruments affected between 26/10/2020 – 02/11/2020.

Meta Trader server time (GMT+2):

Daylight Saving Time 2020
Instruments Europe Trading Hours 26.10-02.11.2020 US Trading Hours From 02.11.2020
Forex Pairs Sun-Fri 23:05-23:00 Mon-Thu 00:05-24:00 Fri 00:00-23:00
US500 Mon-Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fri 01:00-23:00
BRENT Mon -Thu 02:00- 24:00, Fri 02:00-23:00 Mon-Thu 03:00-01:00 Friday 03:00-23:00
USDX Mon-Fri 02:00 -23:00 Mon-Thu 03:00-24:00 Fri 03:00-23:00
COFFEE Mon-Fri 11:15-19:30 Mon-Fri 11:15-20:30
COCOA Mon-Fri 11:45-19:30 Mon-Fri 11:45-20:30
SUGAR Mon-Fri 10:30-19:00 Mon-Fri 10:30-20:00
AUS200 Mon-Fri 00:50-07:30;08:10-22:00 Mon-Fri 01:50-08:30, 09:10-23:00
JPN225 Mon-Fri 01:00-22:15 Mon-Fri 02:00-23:15
US2000 Mon-Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fri 01:00-23:00
US30 Mon-Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fri 01:00-23:00
NAS100 Mon-Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fri 01:00-23:00
US2000 Mon-Fri 00:00-22:15; 22:30-23:00 Mon-Thu 01:00-23:15, 23:30-24:00, Fri 01:00-23:00
Equities US Mon-Fri 15:30-22:00 Mon-Fri 16:30-23:00
CORN Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 Mon-Fri 03:00-15:45;16:30-21:15
WHEAT Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 Mon-Fri 03:00-15:45;16:30-21:15
SBEAN Mon-Fri 02:00-14:45; 15:30-20:15 Mon-Fri 03:00-15:45;16:30-21:15
OIL Mon-Fri 00:00-23:00 Mon-Thu 01:00-24.00, Fri 01:00-23:00
NGAS Mon-Fri 00:00-23:00 Mon-Thu 01:00-24.00, Fri 01:00-23:00
GOLD Mon-Fri 00:00-23:00 Mon-Thu 01:00-24.00, Fri 01:00-23:00
SILVER Mon-Fri 00:00-23:00 Mon-Thu 01:00-24.00, Fri 01:00-23:00
COPPER Mon-Fri 00:00-23:00 Mon-Thu 01:00-24.00, Fri 01:00-23:00
PLATINUM Mon-Fri 00:00-23:00 Mon-Thu 01:00-24.00, Fri 01:00-23:00

Please make sure that you have taken the hour changes into account so that it does not affect your trading.

The indicated trading hours are subject to change by the respective exchanges or liquidity providers.

Visit our Trading Info page to be fully updated with all changes – http://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

UK Summer Bank Holiday 2020

In observance of the UK Summer Bank Holiday 2020, trading hours of various instruments will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

UK Summer Bank Holiday 31/08/2020
Instrument Monday, August 31
UK100 Closed
Sugar 14:30-20:00
Coffee 14:30-20:30
Cocoa 14:30-20:30

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/

The above schedule may be subject to change.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there may be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

US Independence Day 2020

In observance of the US Independence Day 2020, trading hours of various instruments will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

US Independence Day 2020
Instrument Thursday, July 02 Friday, July 03 Monday, July 6
OIL Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NGAS Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
BRENT Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
GOLD Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
SILVER Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
PLATINUM Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
COPPER Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US30 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NAS100 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US500 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
JPN225 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US2000 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USDX Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
COFFEE Regular Closed Regular
COCOA Regular Closed Regular
COTTON Regular Closed Regular
CORN 03:00-15:45;16:30-20:05 (Early Close) Closed Regular
WHEAT 03:00-15:45;16:30-20:05 (Early Close) Closed Regular
SBEAN 03:00-15:45;16:30-20:05 (Early Close) Closed Regular
SUGAR Regular Closed Regular
US Stocks Early close at 19:59 Closed Regular

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule may be subject to change.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there may be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

Whit Monday Holiday 2020

Please note that in observance of the upcoming Whit Monday holiday, trading hours of various instruments will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

Whit Monday 2020
Instrument Monday, มิถุนายน 1 Tuesday, มิถุนายน 2
GER30 Closed Regular
SWI20 Closed Regular
German Shares Closed Regular

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule พฤษภาคม be subject to change.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there พฤษภาคม be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

US Memorial Day & UK Spring Bank Holiday 2020

Please note that in observance of the upcoming national holidays- US Memorial day and UK Spring bank holiday 2020, trading hours of various instruments will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

US Memorial Day & UK Spring Bank Holiday 2020
Instrument Monday, พฤษภาคม 25 Tuesday, พฤษภาคม 26
น้ำมัน 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NGAS 01:00-20:00 (Early Close) Regular
เบรนท์ 01:00-20:00 (Early Close) Regular
GOLD 01:00-20:00 (Early Close) Regular
SILVER 01:00-20:00 (Early Close) Regular
PLATINUM 01:00-20:00 (Early Close) Regular
ทองแดง 01:00-20:00 (Early Close) Regular
กาแฟ Closed Regular
COTTON Closed Regular
COCOA Closed Regular
ข้าวโพด Closed Regular
น้ำตาล Closed Regular
SBEAN Closed Regular
ข้าวสาลี Closed Regular
US30 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NAS100 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US500 01:00-20:00 (Early Close) Regular
JPN225 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US2000 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USDX 01:00-20:00 (Early Close) Regular
UK100 Closed Regular
US Stocks Closed Regular

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule พฤษภาคม be subject to change. All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there พฤษภาคม be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

UK Early พฤษภาคม Bank Holiday 2020

In observance of the UK Early พฤษภาคม Bank Holiday 2020 which will be held on พฤษภาคม 8st 2020, trading hours of below instrument will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

Bank Holiday – UK 2020
Instrument Thursday, พฤษภาคม 7 Friday, พฤษภาคม 8
UK100 Regular Closed

Please note all times displayed above are GMT+3.

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes- https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule พฤษภาคม be subject to changes.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there พฤษภาคม be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

คำสั่งซื้อตลาด าดทำให้ผู้ซื้อขายเข้าสู่ตลาดได้ทันที แต่ในกรณีที่ตลาดเริ่มมีความผันผวนสูงมากนั้น จะไม่มีมีการรับประกันว่าจะมีการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ จะเสนอราคาคำสั่งซื้ออีกครั้งถ้ามันไม่ได้ถูกยกเลิกคำสั่ง ดังนั้นในกรณีที่คำสั่งไม่ถูกยกเลิก ณ ราคาที่ต้องการ คำสั่งซื้อขายนั้นจะต้องได้รับการเสนอราคาใหม่.
คำสั่งซื้อขายแบบจำกัด ัดทำให้ผู้ซื้อขายเข้าสู่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้บางครั้ง และยกเลิกราคาที่ร้องขอได้ หรือแม้แต่ในโอกาสที่ดีกว่ามากกว่าการร้องขอหนึ่งครั้ง
คำสั่งซื้อขายแบบจำกัด กัดทำให้ผู้ซื้อขายเข้าสู่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้บางครั้ง และยกเลิกราคาที่ร้องขอได้ หรือแม้แต่ในโอกาสที่ดีกว่ามากกว่าการร้องขอหนึ่งครั้ง
คำสั่งซื้อการหยุด คำสั่งซื้อการหยุดรับประกันการดำเนินการตามคำสั่ง แต่ไม่กระทำในราคาที่ถูกระบุ คำสั่งซื้อการหยุดอาจได้รับการยกเลิกที่ราคาที่แตกต่างมากกว่าหนึ่งการร้องขอเนื่องจากความผันผวน
และเรียกสิ่งนี้ว่าสลิปเพจ
SLIPPAGE ผลต่างของราคาสามารถมองเห็นได้ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงมาก และเกิดขึ้นเป็นปกติในช่วงการเปิดตัวข่าวสำคัญ หรือในช่วงชั่วโมงตลาดปิด และเกิดขึ้นทั้งสองอย่งในตลาดที่ต่างกัน เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่ราคาร้องขอ ในกรณีเช่นนี้ FXORO มีสิทธิ์ดำเนินการใช้คำสั่งซื้อหยุดการขาดทุนที่ราคาแรกที่ใช้งานได้ (“สลิปเพจ”) ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาที่ใกล้เคียงที่สุด สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อนโยบาย “การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ” ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อขายจะไม่สูญเสียเงินมากไปกว่าเงินที่ลงทุน

สิ่งนี้นโยบายภาระผูกพันที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นรับประกันว่าบัญชีลูกค้าของเราจะไม่ติดลบ ดังนั้นนักลงทุนจะไม่ขาดทุนไปมากกว่าเงินที่ได้ลงทุนไปแม้ว่าในกรณีที่มีความผันผวนผิดปกติก็ตาม

ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทำให้ผู้ซื้อขายได้รับความคุ้มครองลงจนถึง 0 ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถซื้อขายได้จนกระทั่งมีเงินเพียงพอในบัญชี
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามลูกค้าได้รับมากกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ลงทุน จะต้องรองรับการขาดทุนจากการดำเนินการตามคำสั่งที่กระทำแล้วในตลาดไปยังระดับเงินประกันมูลค่าศูนย์

หลังจากสาม (3) เดือนติดต่อกันของการไม่ได้ใช้งาน (“ช่วงเวลาที่ไม่มีความเคลื่อนไหว”) และทุกช่วงเวลาเวลาของช่วงเวลาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จะมีการหักค่าธรรมเนียมการไม่มีความเคลื่อนไหวจากบัญชีการซื้อขายของลูกค้า
ซึ่งคิดเป็นมูลค่า $25 หรือเทียบเท่ากับจำนวนเงินในสกุลเงินหลักในบัญชีของลูกค้า (บัญชียูโร: €25 บัญชีปอนด์อังกฤษ: £25 บัญชีฟรังก์สวิส: CHF25)

ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกจัดเก็บจากลูกค้าโดยไม่มีตำแหน่งเปิดสำหรับผู้ที่ไม่ทำการซื้อขายเป็นเวลา 3 เดือน (3 เดือนนับจากเวลาที่พวกเขาปิดตำแหน่งล่าสุด) จะมีการยกเลิกค่าธรรมเนียมเมื่อเห็นว่ามีการกลับมาใช้งานบัญชีต่อ เช่น
การปฏิบัติตามคำสั่งซ้อขายใหม่ จะดำเนินการหักเงินจนกระทั่งยอดคงเหลือของบัญชีเป็นศูนย์ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินต่อไปอีกเมื่อยอดคงเหลือเป็นศูนย์ บัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์จะถูกปิด

ข้อกำหนดเงินประกันสำหรับหุ้นด้วยรายงานการสร้างรายได้ของบริษัทที่จะตามมา อาจะเพิ่มขึ้นใน 3 วันทำการก่อนกิจกรรมความร่วมมือและอาจยังคงมีผลกระทบหลังกิจกรรมความร่วมมือที่ดุลพินิจของ แต่เพียงผู้เดียว สำหรับระยะเวลาของช่วงที่ได้รับผลกระทบนั้น บริษัทสงวนสิทธิ์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงินประกันสำหรับการซื้อขายที่มีอยู่ และที่ใหม่ทั้งหมด เพื่อทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดเงินประกันใหม่ กรุณาอ้างตารางด้านล่างนี้ ลูกค้าของ ยังคงรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการเฝ้าตรวจสอบเงินประกันที่ต้องการของบัญชี และเงินประกันฟรีก่อนหน้าของพวกเขาในระยะเวลาและหลังจากช่วงเวลาที่รับผลกระทบ ดังนั้น ลูกค้าของ ควรเข้าใจ และยอมรับว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อบัญชีของพวกเขาที่ก่อเกิดการเรียกเก็บเงินประกัน และ หรือออกจากการหยุด หมายเหตุ: วันที่การเปิดตัวที่คาดหวังของกิจกรรมความร่วมมือ เช่น รายการสร้างรายได้บริษัท จะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ วันและเวลาปฏิทินการสร้างรายได้อ้างอิงอยู่ที่ GMT+2 เว้นเสียแต่ว่าจะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น.

หุ้น – เยอรมนี ตลาด Earnings วันที่
JPM Shares – US 15.01.2021
CITI Shares – US 15.01.2021
BOA Shares – US 19.01.2021
NETFLIX Shares – US 19.01.2021
IBM Shares – US 21.01.2021
INTEL Shares – US 21.01.2021
INVEB Shares – Sweden 21.01.2021
ATLASCOPA Shares – Sweden 25.01.2021
AMEX Shares – US 26.01.2021
J&J Shares – US 26.01.2021
MSFT Shares – US 26.01.2021
STARBUCKS Shares – US 26.01.2021
APPLE Shares – US 27.01.2021
FACEBOOK Shares – US 27.01.2021
TSLA Shares – US 27.01.2021
MCDON Shares – US 28.01.2021
STM Shares – Italy 28.01.2021
VISA Shares – US 28.01.2021
H&M Shares – Sweden 29.01.2021
TLSN Shares – Sweden 29.01.2021

Share Market Type Date and Time (GMT)
JPMorgan Chase Shares – US Cash Dividend 05.01.2021 23:55
Pepsi Shares – US Cash Dividend 07.01.2021 23:55
American Express Shares – US Cash Dividend 07.01.2021 23:55
STMicroelectronics Shares – Italy Cash Dividend 15.01.2021 23:55
Exxon Mobil Shares – US Cash Dividend 21.01.2021 23:55
Johnson&Johnson Shares – US Cash Dividend 21.01.2021 23:55
Citigroup Shares – US Cash Dividend 28.01.2021 23:55
Pfizer Shares – US Cash Dividend 28.01.2021 23:55

ปฏิบัติการความร่วมมือ คือ กิจกรรมที่เริ่มต้นโดยบริษัทมหาชนซึ่งมีผลต่อหลักทรัพย์ (ทุนหรือหนี้) ซึ่งออกโดยบริษัท ปฏิบัติการความร่วมมือ เช่น การจ่ายเงินปันผล การรวมบริษัท การแยกบริษัท ข้อเสนอสิทธิ และกิจกรรมอื่นใดซึ่งส่งผลอย่างมีนัยยะ หรืออาจจะส่งผลอย่างมีนัยยะต่อราคาหุ้น (เช่น ประกาศของบริษัท การซื้อบริษัท การควบรวมบริษัท การล้มละลาย เป็นต้น) เมื่อเกิดเหตุการณ์ของปฏิบัติการความร่วมมือในหุ้นที่ระบุ จะทำการถอนดำแหน่งเปิด และลบคำสั่งซื้อการจำกัดออกไปใน CFD ซึ่งเสนอราคาของหุ้นที่กำหนด