ข้อมูลการซื้อขาย

2020

Symbol Description Start trading date Closing open positions only Expiration date/ Rollover date
INDICES
AUS200 March 17/12/2019 17/03/2020 19/03/2020
June 17/03/2020 16/06/2020 18/06/2020
September 16/06/2020 15/09/2020 17/09/2020
December 15/09/2020 15/12/2020 17/12/2020
GER30 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
June 18/03/2020 17/06/2020 19/06/2020
September 17/06/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
FRA40 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
April 18/03/2020 15/04/2020 17/04/2020
June 15/04/2020 17/06/2020 19/06/2020
August 17/06/2020 19/08/2020 21/08/2020
September 19/08/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
US30 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
June 18/03/2020 17/06/2020 19/06/2020
September 17/06/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
EUR50 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
June 18/03/2020 17/06/2020 19/06/2020
September 17/06/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
UK100 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
June 18/03/2020 17/06/2020 19/06/2020
September 17/06/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
SPA35 January 18/12/2019 15/01/2020 17/01/2020
February 15/01/2020 12/02/2020 14/02/2020
March 12/02/2020 18/03/2020 20/03/2020
April 18/03/2020 15/04/2020 17/04/2020
May 15/04/2020 13/05/2020 15/05/2020
June 13/05/2020 17/06/2020 19/06/2020
July 17/06/2020 15/07/2020 17/07/2020
August 15/07/2020 19/08/2020 21/08/2020
September 19/08/2020 16/09/2020 18/09/2020
October 16/09/2020 14/10/2020 16/10/2020
November 14/10/2020 18/11/2020 20/11/2020
December 18/11/2020 16/12/2020 18/12/2020
NAS100 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
June 18/03/2020 17/06/2020 19/06/2020
September 17/06/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
JPN225 March 10/12/2019 10/03/2020 12/03/2020
June 10/03/2020 09/06/2020 11/06/2020
September 09/06/2020 08/09/2020 10/09/2020
December 08/09/2020 08/12/2020 10/12/2020
US2000 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
June 18/03/2020 17/06/2020 19/06/2020
September 17/06/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
US500 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
June 18/03/2020 17/06/2020 19/06/2020
September 17/06/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
IT40 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
June 18/03/2020 17/06/2020 19/06/2020
September 17/06/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
SWI20 March 18/12/2019 18/03/2020 20/03/2020
June 18/03/2020 17/06/2020 19/06/2020
September 17/06/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
USDX March 12/12/2019 12/03/2020 16/03/2020
June 12/03/2020 11/06/2020 15/06/2020
September 11/06/2020 17/09/2020 21/09/2020
December 17/09/2020 10/12/2020 14/12/2020
VIX January 16/12/2019 20/01/2020 22/01/2020
February 20/01/2020 17/02/2020 19/02/2020
March 17/02/2020 16/03/2020 18/03/2020
April 16/03/2020 13/04/2020 15/04/2020
May 13/04/2020 18/05/2020 20/05/2020
June 18/05/2020 15/06/2020 17/06/2020
July 15/06/2020 13/07/2020 15/07/2020
August 13/07/2020 17/08/2020 19/08/2020
September 17/08/2020 14/09/2020 16/09/2020
October 14/09/2020 19/10/2020 21/10/2020
November 19/10/2020 16/11/2020 18/11/2020
December 16/11/2020 14/12/2020 16/12/2020
NIFTY March 15/12/2019 24/03/2020 26/03/2020
June 24/03/2020 23/06/2020 25/06/2020
September 23/06/2020 22/09/2020 24/09/2020
December 22/09/2020 29/12/2020 31/12/2020
HANG January 15/12/2019 28/01/2020 30/01/2020
February 28/01/2020 25/02/2020 27/02/2020
March 25/02/2020 26/03/2020 30/03/2020
April 26/03/2020 24/04/2020 28/04/2020
May 24/04/2020 26/05/2020 28/05/2020
June 26/05/2020 25/06/2020 29/06/2020
July 25/06/2020 28/07/2020 30/07/2020
August 28/07/2020 26/08/2020 28/08/2020
September 26/08/2020 25/09/2020 29/09/2020
October 25/09/2020 27/10/2020 29/10/2020
November 27/10/2020 25/11/2020 27/11/2020
December 25/11/2020 28/12/2020 30/12/2020
COMMODITIES
BRENT January 29/10/2019 27/11/2019 29/11/2019
February 27/11/2019 26/12/2019 30/12/2019
March 26/12/2019 29/01/2020 31/01/2020
April 29/01/2020 26/02/2020 28/02/2020
May 26/02/2020 27/03/2020 31/03/2020
June 27/03/2020 28/04/2020 30/04/2020
July 28/04/2020 27/05/2020 29/05/2020
August 27/05/2020 26/06/2020 30/06/2020
September 26/06/2020 29/07/2020 31/07/2020
October 29/07/2020 26/08/2020 28/08/2020
November 26/08/2020 28/09/2020 30/09/2020
December 28/09/2020 28/10/2020 30/10/2020
OIL January 18/11/2019 17/12/2019 19/12/2019
February 17/12/2019 17/01/2020 21/01/2020
March 17/01/2020 18/02/2020 20/02/2020
April 18/02/2020 18/03/2020 20/03/2020
May 18/03/2020 17/04/2020 21/04/2020
June 17/04/2020 15/05/2020 19/05/2020
July 15/05/2020 18/06/2020 22/06/2020
August 18/06/2020 17/07/2020 20/07/2020
September 17/07/2020 17/08/2020 19/08/2020
October 17/08/2020 17/09/2020 21/09/2020
November 17/09/2020 15/10/2020 19/10/2020
December 15/10/2020 17/11/2020 19/11/2020
NGAS January 22/11/2019 25/12/2019 27/12/2019
February 25/12/2019 27/01/2020 29/01/2020
March 27/01/2020 24/02/2020 26/02/2020
April 24/02/2020 25/03/2020 27/03/2020
May 25/03/2020 24/04/2020 28/04/2020
June 24/04/2020 25/05/2020 27/05/2020
July 25/05/2020 24/06/2020 26/06/2020
August 24/06/2020 27/07/2020 29/07/2020
September 27/07/2020 25/08/2020 27/08/2020
October 25/08/2020 24/09/2020 28/09/2020
November 24/09/2020 26/10/2020 28/10/2020
December 26/10/2020 23/11/2020 25/11/2020
COPPER March 25/12/2019 25/03/2020 27/03/2020
May 25/03/2020 25/05/2020 27/05/2020
July 25/05/2020 27/07/2020 29/07/2020
September 27/07/2020 24/09/2020 28/09/2020
December 24/09/2020 24/12/2020 29/12/2020
COFFEE March 16/12/2019 17/03/2020 19/03/2020
May 17/03/2020 14/05/2020 18/05/2020
July 14/05/2020 17/07/2020 21/07/2020
September 17/07/2020 16/09/2020 18/09/2020
December 16/09/2020 16/12/2020 18/12/2020
SUGAR March 26/09/2019 26/02/2020 28/02/2020
May 26/02/2020 28/04/2020 30/04/2020
July 28/04/2020 26/06/2020 30/06/2020
October 26/06/2020 28/09/2020 30/09/2020
COCOA March 15/12/2019 04/03/2020 06/03/2020
May 04/03/2020 11/05/2020 13/05/2020
July 11/05/2020 14/07/2020 16/07/2020
September 14/07/2020 08/09/2020 10/09/2020
December 08/09/2020 11/12/2020 15/12/2020
CORN March 14/12/2019 11/03/2020 13/03/2020
May 11/03/2020 12/05/2020 14/05/2020
July 12/05/2020 10/07/2020 14/07/2020
September 10/07/2020 10/09/2020 14/09/2020
December 10/09/2020 10/12/2020 14/12/2020
COTTON March 08/12/2019 05/03/2020 09/03/2020
May 05/03/2020 04/05/2020 06/05/2020
July 04/05/2020 07/07/2020 09/07/2020
October 07/07/2020 06/10/2020 08/10/2020
December 06/10/2020 04/12/2020 08/12/2020
SBEAN January 13/11/2019 12/01/2020 14/01/2020
March 12/01/2020 11/03/2020 13/03/2020
May 11/03/2020 12/05/2020 14/05/2020
July 12/05/2020 10/07/2020 14/07/2020
August 10/07/2020 12/08/2020 14/08/2020
September 12/08/2020 10/09/2020 14/09/2020
November 10/09/2020 11/11/2020 13/11/2020
WHEAT March 14/12/2019 11/03/2020 13/03/2020
May 11/03/2020 12/05/2020 14/05/2020
July 12/05/2020 10/07/2020 14/07/2020
September 10/07/2020 10/09/2020 14/09/2020
December 10/09/2020 10/12/2020 14/12/2020
Palladium March 27/12/2019 25/03/2020 27/03/2020
June 25/03/2020 24/06/2020 26/06/2020
September 24/06/2020 24/09/2020 28/09/2020
December 24/09/2020 25/12/2020 29/12/2020
PLAT January 17/09/2019 27/01/2020 29/01/2020
April 27/01/2020 23/04/2020 28/04/2020
July 23/04/2020 27/07/2020 29/07/2020
October 27/07/2020 26/10/2020 28/10/2020

CFD ทุกตัวขึ้นอยู่กับสัญญาตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่มีวันที่หมดอายุ นักลงทุนของเราสามารถปิดตำแหน่ง CFD ได้จนถึงวันที่นั้น แต่ดำแหน่งยังคงเปิดอยู่ในเวลานั้น และจะถูกปิดโดย ในราคาที่ใช้งานได้ล่าสุด และคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการอยู่บนเครื่องมือจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ

UK Summer Bank Holiday 2020

In observance of the UK Summer Bank Holiday 2020, trading hours of various instruments will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

UK Summer Bank Holiday 31/08/2020
Instrument Monday, August 31
UK100 Closed
Sugar 14:30-20:00
Coffee 14:30-20:30
Cocoa 14:30-20:30

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/

The above schedule may be subject to change.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there may be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

US Independence Day 2020

In observance of the US Independence Day 2020, trading hours of various instruments will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

US Independence Day 2020
Instrument Thursday, July 02 Friday, July 03 Monday, July 6
OIL Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NGAS Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
BRENT Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
GOLD Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
SILVER Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
PLATINUM Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
COPPER Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US30 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NAS100 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US500 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
JPN225 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US2000 Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USDX Regular 01:00-20:00 (Early Close) Regular
COFFEE Regular Closed Regular
COCOA Regular Closed Regular
COTTON Regular Closed Regular
CORN 03:00-15:45;16:30-20:05 (Early Close) Closed Regular
WHEAT 03:00-15:45;16:30-20:05 (Early Close) Closed Regular
SBEAN 03:00-15:45;16:30-20:05 (Early Close) Closed Regular
SUGAR Regular Closed Regular
US Stocks Early close at 19:59 Closed Regular

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule may be subject to change.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there may be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

Whit Monday Holiday 2020

Please note that in observance of the upcoming Whit Monday holiday, trading hours of various instruments will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

Whit Monday 2020
Instrument Monday, มิถุนายน 1 Tuesday, มิถุนายน 2
GER30 Closed Regular
SWI20 Closed Regular
German Shares Closed Regular

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule พฤษภาคม be subject to change.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there พฤษภาคม be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

US Memorial Day & UK Spring Bank Holiday 2020

Please note that in observance of the upcoming national holidays- US Memorial day and UK Spring bank holiday 2020, trading hours of various instruments will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

US Memorial Day & UK Spring Bank Holiday 2020
Instrument Monday, พฤษภาคม 25 Tuesday, พฤษภาคม 26
น้ำมัน 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NGAS 01:00-20:00 (Early Close) Regular
เบรนท์ 01:00-20:00 (Early Close) Regular
GOLD 01:00-20:00 (Early Close) Regular
SILVER 01:00-20:00 (Early Close) Regular
PLATINUM 01:00-20:00 (Early Close) Regular
ทองแดง 01:00-20:00 (Early Close) Regular
กาแฟ Closed Regular
COTTON Closed Regular
COCOA Closed Regular
ข้าวโพด Closed Regular
น้ำตาล Closed Regular
SBEAN Closed Regular
ข้าวสาลี Closed Regular
US30 01:00-20:00 (Early Close) Regular
NAS100 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US500 01:00-20:00 (Early Close) Regular
JPN225 01:00-20:00 (Early Close) Regular
US2000 01:00-20:00 (Early Close) Regular
USDX 01:00-20:00 (Early Close) Regular
UK100 Closed Regular
US Stocks Closed Regular

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes – https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule พฤษภาคม be subject to change. All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there พฤษภาคม be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

UK Early พฤษภาคม Bank Holiday 2020

In observance of the UK Early พฤษภาคม Bank Holiday 2020 which will be held on พฤษภาคม 8st 2020, trading hours of below instrument will be affected.

Please make sure that you are aware of the changes and closures so that they do not affect your trading.

Bank Holiday – UK 2020
Instrument Thursday, พฤษภาคม 7 Friday, พฤษภาคม 8
UK100 Regular Closed

Please note all times displayed above are GMT+3.

Visit our Holidays page to be fully updated with all changes- https://www.global.fxoro.com/about/trading-info/.

The above schedule พฤษภาคม be subject to changes.

All other financial instruments will not be affected by the holiday, however, there พฤษภาคม be times of low liquidity and wider spreads during the holiday.

reserves the right to enable “Close Only” or even disable trading on instruments with low liquidity without prior notice, if deemed necessary.

คำสั่งซื้อตลาด าดทำให้ผู้ซื้อขายเข้าสู่ตลาดได้ทันที แต่ในกรณีที่ตลาดเริ่มมีความผันผวนสูงมากนั้น จะไม่มีมีการรับประกันว่าจะมีการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ จะเสนอราคาคำสั่งซื้ออีกครั้งถ้ามันไม่ได้ถูกยกเลิกคำสั่ง ดังนั้นในกรณีที่คำสั่งไม่ถูกยกเลิก ณ ราคาที่ต้องการ คำสั่งซื้อขายนั้นจะต้องได้รับการเสนอราคาใหม่.
คำสั่งซื้อขายแบบจำกัด ัดทำให้ผู้ซื้อขายเข้าสู่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้บางครั้ง และยกเลิกราคาที่ร้องขอได้ หรือแม้แต่ในโอกาสที่ดีกว่ามากกว่าการร้องขอหนึ่งครั้ง
คำสั่งซื้อขายแบบจำกัด กัดทำให้ผู้ซื้อขายเข้าสู่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้บางครั้ง และยกเลิกราคาที่ร้องขอได้ หรือแม้แต่ในโอกาสที่ดีกว่ามากกว่าการร้องขอหนึ่งครั้ง
คำสั่งซื้อการหยุด คำสั่งซื้อการหยุดรับประกันการดำเนินการตามคำสั่ง แต่ไม่กระทำในราคาที่ถูกระบุ คำสั่งซื้อการหยุดอาจได้รับการยกเลิกที่ราคาที่แตกต่างมากกว่าหนึ่งการร้องขอเนื่องจากความผันผวน
และเรียกสิ่งนี้ว่าสลิปเพจ
SLIPPAGE ผลต่างของราคาสามารถมองเห็นได้ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงมาก และเกิดขึ้นเป็นปกติในช่วงการเปิดตัวข่าวสำคัญ หรือในช่วงชั่วโมงตลาดปิด และเกิดขึ้นทั้งสองอย่งในตลาดที่ต่างกัน เป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่ราคาร้องขอ ในกรณีเช่นนี้ FXORO มีสิทธิ์ดำเนินการใช้คำสั่งซื้อหยุดการขาดทุนที่ราคาแรกที่ใช้งานได้ (“สลิปเพจ”) ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาที่ใกล้เคียงที่สุด สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อนโยบาย “การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ” ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อขายจะไม่สูญเสียเงินมากไปกว่าเงินที่ลงทุน

สิ่งนี้นโยบายภาระผูกพันที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นรับประกันว่าบัญชีลูกค้าของเราจะไม่ติดลบ ดังนั้นนักลงทุนจะไม่ขาดทุนไปมากกว่าเงินที่ได้ลงทุนไปแม้ว่าในกรณีที่มีความผันผวนผิดปกติก็ตาม

ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทำให้ผู้ซื้อขายได้รับความคุ้มครองลงจนถึง 0 ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถซื้อขายได้จนกระทั่งมีเงินเพียงพอในบัญชี
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามลูกค้าได้รับมากกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ลงทุน จะต้องรองรับการขาดทุนจากการดำเนินการตามคำสั่งที่กระทำแล้วในตลาดไปยังระดับเงินประกันมูลค่าศูนย์

หลังจากสาม (3) เดือนติดต่อกันของการไม่ได้ใช้งาน (“ช่วงเวลาที่ไม่มีความเคลื่อนไหว”) และทุกช่วงเวลาเวลาของช่วงเวลาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จะมีการหักค่าธรรมเนียมการไม่มีความเคลื่อนไหวจากบัญชีการซื้อขายของลูกค้า
ซึ่งคิดเป็นมูลค่า $25 หรือเทียบเท่ากับจำนวนเงินในสกุลเงินหลักในบัญชีของลูกค้า (บัญชียูโร: €25 บัญชีปอนด์อังกฤษ: £25 บัญชีฟรังก์สวิส: CHF25)

ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกจัดเก็บจากลูกค้าโดยไม่มีตำแหน่งเปิดสำหรับผู้ที่ไม่ทำการซื้อขายเป็นเวลา 3 เดือน (3 เดือนนับจากเวลาที่พวกเขาปิดตำแหน่งล่าสุด) จะมีการยกเลิกค่าธรรมเนียมเมื่อเห็นว่ามีการกลับมาใช้งานบัญชีต่อ เช่น
การปฏิบัติตามคำสั่งซ้อขายใหม่ จะดำเนินการหักเงินจนกระทั่งยอดคงเหลือของบัญชีเป็นศูนย์ จะไม่มีการเรียกเก็บเงินต่อไปอีกเมื่อยอดคงเหลือเป็นศูนย์ บัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์จะถูกปิด

ข้อกำหนดเงินประกันสำหรับหุ้นด้วยรายงานการสร้างรายได้ของบริษัทที่จะตามมา อาจะเพิ่มขึ้นใน 3 วันทำการก่อนกิจกรรมความร่วมมือและอาจยังคงมีผลกระทบหลังกิจกรรมความร่วมมือที่ดุลพินิจของ แต่เพียงผู้เดียว สำหรับระยะเวลาของช่วงที่ได้รับผลกระทบนั้น บริษัทสงวนสิทธิ์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงินประกันสำหรับการซื้อขายที่มีอยู่ และที่ใหม่ทั้งหมด เพื่อทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดเงินประกันใหม่ กรุณาอ้างตารางด้านล่างนี้ ลูกค้าของ ยังคงรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการเฝ้าตรวจสอบเงินประกันที่ต้องการของบัญชี และเงินประกันฟรีก่อนหน้าของพวกเขาในระยะเวลาและหลังจากช่วงเวลาที่รับผลกระทบ ดังนั้น ลูกค้าของ ควรเข้าใจ และยอมรับว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อบัญชีของพวกเขาที่ก่อเกิดการเรียกเก็บเงินประกัน และ หรือออกจากการหยุด หมายเหตุ: วันที่การเปิดตัวที่คาดหวังของกิจกรรมความร่วมมือ เช่น รายการสร้างรายได้บริษัท จะอยู่ภายใต้การเปลี่ยนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ วันและเวลาปฏิทินการสร้างรายได้อ้างอิงอยู่ที่ GMT+2 เว้นเสียแต่ว่าจะมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น.

หุ้น – เยอรมนี ตลาด Earnings วันที่
Zoom Shares – US 31.08.2020
JUVENTUS Shares – Italy 18.09.2020
AURORA Shares – US 22.09.2020
Nike Shares – US 22.09.2020
H&M Shares – Sweden 01.10.2020
Pepsi Shares – US 01.10.2020
J&J Shares – US 13.10.2020
JPM Shares – US 13.10.2020
CITI Shares – US 13.10.2020

Share Market Type Date and Time (GMT)
Nvidia Shares – US Cash Dividend 01.09.2020 23:55
Bank of America Shares – US Cash Dividend 02.09.2020 23:55
Qualcomm Shares – US Cash Dividend 02.09.2020 23:55
Pepsi Shares – US Cash Dividend 03.09.2020 23:55
Coca-Cola Shares – US Cash Dividend 14.09.2020 23:55
Eni Shares – Italy Cash Dividend 21.09.2020 23:55
STMicroelectronics Shares – Italy Cash Dividend 21.09.2020 23:55

ปฏิบัติการความร่วมมือ คือ กิจกรรมที่เริ่มต้นโดยบริษัทมหาชนซึ่งมีผลต่อหลักทรัพย์ (ทุนหรือหนี้) ซึ่งออกโดยบริษัท ปฏิบัติการความร่วมมือ เช่น การจ่ายเงินปันผล การรวมบริษัท การแยกบริษัท ข้อเสนอสิทธิ และกิจกรรมอื่นใดซึ่งส่งผลอย่างมีนัยยะ หรืออาจจะส่งผลอย่างมีนัยยะต่อราคาหุ้น (เช่น ประกาศของบริษัท การซื้อบริษัท การควบรวมบริษัท การล้มละลาย เป็นต้น) เมื่อเกิดเหตุการณ์ของปฏิบัติการความร่วมมือในหุ้นที่ระบุ จะทำการถอนดำแหน่งเปิด และลบคำสั่งซื้อการจำกัดออกไปใน CFD ซึ่งเสนอราคาของหุ้นที่กำหนด

หุ้น – เยอรมนี ตลาด ประเภท วันที่ and Time (GMT)
Apple หุ้น– US Stock split 28/08/2020
Tesla หุ้น– US Stock split 28/08/2020