คำถามที่พบบ่อย

เอกสาร

สำเนาสีของหนังสือเดินทางที่ยังใช้งานได้และหรือเอกสารการยืนยันตัวตนอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ (เช่น ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกันสุขภาพ ฯลฯ) เอกสารการยืนยันตัวตนต้องมีชื่อเต็มของลูกค้า วันที่ออกเอกสาร และวันหมดอายุ สถานที่ และวันเกิดของลูกค้า หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และลายมือชื่อของลูกค้า ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคปัจจุบัน (เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รายการเดินบัญชีของธนาคาร) ลงวันที่ภายใน 6 เดือน และการยืนยันที่อยู่ที่ลงทะเบียนของคุณ ชื่อบนใบเรียกเก็บเงิน/รายการเดินบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับลูกค้า สำหรับการฝากเงินบุคคลที่สาม กรุณาส่งเอกสารของทั้งสองฝ่ายรวมถึงด้านหน้าและด้านหลัง สำเนาสีของบัตรเครดิตที่แสดงให้เห็น ชื่อเต็ม วันที่หมดอายุ หมายเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิตถ้ามีชื่อบนบัตร และหมายเลข 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้ายในกรณีที่ไม่มีชื่อบนบัตร โปรดรับทราบว่า: คุณต้องปกปิดรหัส CVV ที่อยู่ด้านหลังบัตร และแบบฟอร์ม POA เอกสารทั้งหมดต้องสามารถอ่านได้ด้วยการดูปกติ และต้องมองเห็นทุกมุมอย่างชัดเจน

เราเป็นบริษัทที่ได้รับการควบคุม เราดำเนินงานอย่างสอดคล้องกับหลักการ และขั้นตอนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลที่มีชื่อว่า FSA ขั้นตอนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้องจากลูกค้าตามหลักการ KYC (Know Your Client หรือ รู้จักลูกค้าของคุณ) รวมถึงจัดเก็บบัตรประจำตัวที่ยังใช้งานได้ และใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคที่เป็จจุบัน (ภายใน 6 เดือน) หรือ รายการเดินบัญชีจากธนาคารซึ่งมีการยืนยันที่อยู่ของลูกค้าตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

ได้ คุณสามารถเปิดได้หลายบัญชีตามต้องการเพื่อการซื้อขายด้วยการใช้งานที่อยู่ไอพี และข้อมูลส่วนบุคคลการยืนยันตัวตนเดียวกัน

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาส่งอีเมลไปยัง [email protected] จากที่อยู่อีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

บัญชีการซื้อขาย

เรามีบัญชีการซื้อขายดังต่อไปนี้:

 • คงที่
 • ลอยตัว

ลูกค้าของ สามารถเปิดบัญชีการซื้อขายในสกุลเงิน USD, EUR

คุณต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้เราเพื่อการดำเนินการอนุมัติบัญชีบริษัทของคุณ:

 1. หนังสือรับรองของบริษัท
 2. หนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น
 3. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการบริษัท และเลขานุการ
 4. หนังสือรับรองสถานะที่ดี
 5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่อยู่ของสำนักงาน
 6. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
 7. เว็บไซต์/ลิงค์ที่มีความเคลื่อนไหว (ถ้ามี)
 8. รายการเดินบัญชีจากธนาคารหรือใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคเพื่อเป็นการตรวจสอบที่อยู่ที่ลงทะเบียนของบริษัท
 9. การตรวจสอบของผู้อำนวยการ และผู้ถือหุ้นในการถือครองหุ้นมากกว่า 10% (หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน)
 10. หลักฐานของที่อยู่ของผู้อำนวยการและผู้ถือหุ้น (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 11. มติจากคณะกรรมการบริหาร – มอบอำนาจให้บุคคลทำการฝากเงินกับ
 12. แหล่งที่มาของเงินทุน
 13. หมายเลขประจำตัวนิติบุคคล (Legal Entity Identifier หรือ LEI)

หลังจากที่ใบสมัครของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณจะได้รับจดหมายแจ้งว่าบัญชีบริษัทของคุณที่ ได้เปิดแล้ว หรือ คำร้องขอเพื่อชี้แจงใบสมัครของคุณ *หมายเหตุ ในกรณีที่มีการฝากเงินด้วยบัตรเครดิตของบริษัทจากลูกค้ารายย่อย คุณต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้เรา

 1. มติจากคณะกรรมการบริหารว่าได้รับมอบอำนาจให้ใช้บัตรเครดิตนั้น
 2. หนังสือรับรองของผู้ถือหุ้น
 3. หนังสือรับรองของผู้อำนวยการ

ไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินพื้นฐานของบัญชี อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ทุกเมื่อ จากนั้นให้ระบุสกุลเงินพื้นฐานตามต้องการ

เรามีบัญชีอิสลาม บัญชีอิสลามฟอเร็กซ์เป็นที่รู้จักในนามบัญชีที่ปราศจาก Swap หรือค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยของคำสั่งเปิดข้ามคืนซึ่งขัดต่อความเชื่อของศาสนาอิสลาม เรานำเสนอบัญชีอิสลามของเราให้แก่ลูกค้าตามความเชื่อของมุลลิม บัญชีการซื้อขายของคุณจะมีสถานะปราศจาก Swap และคุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลทันทีที่แผนกที่เกี่ยวของเรารับคำขอของคุณ โปรดรับทราบว่า สงวนสิทธิ์เพื่อเพิกถอนสถานะปราศจาก Swap ที่ได้รับจากบัญชีการซื้อขายจริงหากพบว่ามีการละเมิดในรูปแบบใด ๆ

เลเวอเรจคือการคูณยอดคงเหลือของคุณ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถเปิดตำแหน่งการซื้อขายได้มากขึ้นด้วยที่เงินประกันที่ต้องการจะต่ำลงตามเลเวอเรจที่คุณได้เลือกไว้ แม้ว่าเลเวอเรจสามารถช่วยทำกำไรได้มากขึ้น แต่มันก็มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนได้มากขึ้นเช่นกัน เพราะว่าดำแหน่งที่คุณเปิดจะมีปริมาณสูงขึ้น (ขนาดล็อต) ตัวอย่าง: เงินลงทุนของคุณมูลค่า 10,000 ยูโร เลือกเลเวอเรจที่ 100:1 สำหรับบัญชีการซื้อขายคงที่นี่หมายถึง 100*10,000=1,000,000 ยูโร บนคู่สกุลเงิน EURUSD เปิดตำแหน่งยาวที่ 13,055 ปิดตำแหน่งที่ 13,155 ความแตกต่าง 0.0100 pips ดัง 1,000,000*0.0100=10,000USD ก็คือกำไรที่คุณสามารถทำได้

เลเวอเรจขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ถูกซื้อขาย กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มยกเลิกที่ นี่.

เงินประกันคือจำนวนเงินที่ต้องการในสกุลเงินพื้นฐานของบัญชีการซื้อขายที่จำเป็นต้องเปิดหรือรักษาตำแหน่ง เมื่อซื้อขายฟอเร็กซ์ เงินประกันที่ต้องการ/ใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ระบุ = จำนวนของล็อต * ขนาดสัญญา / เลเวอเรจ ผลลัพธ์จะถูกคำนวณในสกุลเงินแรกของคู่ที่ซื้อขาย และจากนั้นจะถูกแปลงไปเป็นสกุลเงินพื้นฐานของบัญชีการซื้อขายของคุณ ซึ่งจะแสดงผลหน้าจอเป็นตัวเลขบน MT4 หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่นใดของคุณ ข้อกำหนดเงินประกันของทองคำและเงินจะถูกคำนวณตามนี้: ล็อต * ขนาดสัญญา * ราคาตลาด / เลเวอเรจ ผลลัพธ์จะเป็น USD จากนั้นจะแปลงไปเป็นสกุลเงินพื้นฐานของบัญชีการซื้อขายของคุณ (ในกรณีที่ไม่ได้เป็น USD) สำหรับ CFDs นั้นมาร์จิที่ต้องคือ ล็อต * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * เปอร์เซ็นต์เงินประกัน ผลลัพธ์จะเป็น USD จากนั้นจะแปลงไปเป็นสกุลเงินพื้นฐานของบัญชีการซื้อขายของคุณ (ในกรณีที่ไม่ได้เป็น USD) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มยกเลิกได้ที่นี่ ระดับเงินประกันถูกคำนวณด้วยสูตร ความเท่ากัน/เงินประกัน * 100% เงินประกันฟรีคือ ความเท่ากันลบด้วยเงินประกัน ซึ่งหมายถึงเป็นเงินทุนที่ใช้ได้ที่คุณใช้สำหรับการเปิดตำแหน่งใหม่ หรือเพื่อรักษาตำแหน่งเดิมไว้

กรุณาข้อตกลง และเงื่อนไขย่อหน้า 9.21 สำหรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาบัญชี

หยุดขาดทุนคือคำสั่งซื้อเพื่อปิดตำแหน่งที่เปิดไว้ก่อนหน้าเมื่อราคาต่ำกว่าที่ทำกำไรได้เมื่อเวลาที่วางหยุดขาดทุน หยุดขาดทุนคือขีดจำกัดซึ่งคุณตั้งไว้เพื่อคำสั่งซื้อของคุณ ทำให้คำสั่งซื้อของคุณถูกปิดเมื่อถึงขีดจำกัดที่ตั้งไว้ โปรดรับทราบว่าคุณจำเป็นต้องออกจากระยะห่างที่แน่นอนจากราคาตลาดปัจจุบันเมื่อคุณตั้งค่าคำสั่งซื้อการหยุด/การจำกัด การใช้งานหยุดขาดทุนมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการลดการขาดทุนเมื่อตลาดสวนทางกับความต้องการของคุณ จุดหยุดขาดทุนมักถูกตั้งไว้ต่ำกว่าราคาซื้อปัจจุบันบนราคาขาย หรือสูงกว่าราคาขายบนราคาซื้อ

ทำกำไรคือคำสั่งซื้อเพื่อปิดตำแหน่งที่เปิดไว้ก่อนหน้าเมื่อราคาสูงกว่าที่กำไรได้เมื่อเวลาที่วางทำกำไร คำสั่งซื้อจะถูกปิดเมื่อถึงขีดจำกัดการทำกำไร โปรดรับทราบว่าคุณจำเป็นต้องออกจากระยะห่างที่แน่นอนจากราคาตลาดปัจจุบันเมื่อคุณตั้งค่าคำสั่งซื้อการหยุด/การจำกัด

จำนวนเงินของสกุลเงินพื้นฐาน*Pips = มูลค่าในสกุลเงินที่เสนอราคา
มูลค่าของ 1 pip ใน EUR/USD=1 ล็อต (100 000 €) *0.0001=10 USD
มูลค่าของ 1 pip ใน USD/CHF=1 ล็อต (100 000 $) *0.0001=10 CHF
มูลค่าของ 1 pip ใน EUR/JPY=1 ล็อต (100 000 €) *0.01=1000 JPY

Swaps=มูลค่า Pip x จำนวนของล็อต x อัตรา Swap x จำนวนคืน ตัวอย่าง: $10 (มูลค่า pip สำหรับ 1 ล็อตของ GBP/USD) x 4 (จำนวนของล็อต) x 0.35 (GBP/USD ตำแหน่งขาย) x 4 (จำนวนคืน) = $56 Swap

แพลตฟอร์ม

โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคลของคุณผ่านแชทสด อีเมล หรือโทรศัพท์เพื่อนัดหมายการนำเสนอ MT4

 1. คำสั่งซื้อสำเร็จรูปคือคำแนะนำเพื่อเปิดตำแหน่งที่ราคาตลาดปัจจุบัน
 2. มีหลายวิธีเพื่อวางคำสั่งซื้อสำเร็จรูปในเทอร์มินัล MT4:
 3. คลิกที่ปุ่ม ‘คำสั่งซื้อใหม่’ ที่อยู่บนแถบเครื่องมือ ‘มาตรฐาน’
 4. เลือก ‘คำสั่งซื้อขายใหม่’ จากเมนูแบบเลื่อนลงของ ‘เครื่องมือ’
 5. กด F9
 6. คลิกขวาที่เครื่องมือในหน้าต่าง ‘การดูตลาด’ แล้วเลือก ‘คำสั่งซื้อขายใหม่’
 7. คลิกสองครั้งที่เครื่องมือในหน้าต่าง ‘การดูตลาด’
 8. การซื้อขายแบบคลิกเดียว
 9. การดำเนินการด้วยตัวเลือกด้านบนจะทำให้เปิดหน้าต่าง ‘คำสั่งซื้อขาย’ เปิดออกมาก สิ่งนี้ทำให้คุณปรับแต่งพารามิเตอร์ของตำแหน่งที่คุณกำลังจะเปิด ช่อง ‘สัญลักษณ์’ ทำให้คุณเปลี่ยนเครื่องมือได้ ช่อง ‘ปริมาณ’ ทำให้คุณตั้งค่าขนาดของการซื้อขายได้ (ล็อต) นอกจากนี้ยังตั้งค่าระดับหยุดขาดทุนและระดับทำกำไรได้อีกด้วย ขณะที่เลือกกล่อง ‘ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน’ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ‘คำสั่งซื้อขาย’ จะทำให้คุณสามารถตั้งค่าระยะ pip ตามที่ต้องการได้ถ้าราคาตลาดเบี่ยงเบนไปจากราคาที่คุณคลิกไว้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอราคาซ้ำเมื่อมีความผันผวนสูงในตอนนั้น
 10. คุณสามารถคลิกที่ ‘ขาย’ เพื่อเปิดตำแหน่งสั้นที่ราคาขายปัจจุบัน หรือ ‘ซื้อ’ เพื่อเปิดตำแหน่งยาวในราคาซื้อปัจจุบัน

คำสั่งซื้อการขายทุกคำสั่งจะเปิดที่ราคาซื้อและปิดที่ราคาขาย และคำสั่งซื้อการซื้อจะเปิดที่ราคาขาย และปิดที่ราคาซื้อ คุณสามารถเห็นเฉพาะเส้นราคาขายบนกราฟของคุณโดยค่าเริ่มต้น เพื่อให้เห็นเส้นราคาซื้อได้ให้คลิกขวาที่กราฟนั้น -> สินทรัพย์ -> สามัฯ-> แล้วเลือก แสดงเส้นราคาซื้อ

หากคุณมีความจำเป็นต้องแก้ไข หรือลบคำสั่งซื้อขายที่ได้วางแล้ว ให้วางคำสั่งซื้อขายในหน้าต่าง ‘เทอร์มินัล’ ซึ่งอยู่ด้านท้ายของหน้าจอ MT4 เปิดคำสั่งซื้อขายที่ปรากฎขึ้นเหนือรายละเอียดบัญชีของคุณ ขณะเดียวกันคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินการจะแสดงอยู่ด้านล่างของพวกมัน คลิกขวาหรือคลิกสองครั้งที่คำสั่งซื้อขายซึ่งคุณต้องการจะแก้ไข้ หรือลบออก เมนูป็อปอัพจะปรากฏขึ้นและทำให้คุณสามารถเลือก ‘แก้ไข หรือลบคำสั่งซื้อขาย’ ได้ หน้าต่าง ‘คำสั่งซื้อขาย’ จะปรากฏขึ้นและจะทำให้คุณเปลี่ยนราคาที่การเรียกใช้งานคำสั่งซื้อขายนั้น การรีเซ็ตวันหมดอายุของคำสั่งซื้อ การตั้งค่าระดับหยุดขาด หรือทำกำไร หรือลบคำสั่งซื้อขายออกด้วยกัน

ถ้าคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการของคุณได้รับถูกดำเนินการตามคำสั่ง เป็นไปได้ว่ามีเงินไม่เพียงพอเพื่อเปิดตำแหน่งเมื่อมีการเรียกใช้งานคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ หรืออีกเหตุผลที่คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการไม่ได้รับการดำเนินการตามคำสั่งเพราะยังไม่ถึงราคาที่ระบุ โปรดรับทราบว่าคำสั่งซื้อการขายที่รอดำเนินการนั้น ราคาขายต้องถึงระดับที่คุณได้ระบุไว้ และสำหรับคำสั่งซื้อขายการซื้อที่รอดำเนินการ ราคาซื้อต้องถึงระดับที่คุณระบุไว้เช่นกัน

ข้อมูลบัญชี และประวัติการซื้อขายทั้งหมดอยู่ในหน้าต่าง ‘เทอร์มินัล’ ที่ด้านล่างหน้าจอ MT4 ที่ด้านล้างของหน้าต่างคุณจะเห็นแท็บต่อไปนี้:

 • ซื้อขาย: แสดงยอดคงเหลือบัญชี ส่วนได้เสีย เงินประกัน เงินประกันฟรี ระดับเงินประกัน และตำแหน่งเปิด และคำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการใด ๆ ของคุณ
 • ประวัติบัญชี: แสดงการแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของคำสั่งซื้อขายที่คุณได้วางแล้ว รวมถึง วันที่ และเวลา ประเภท ขนาด ตราสาร ราคาตอนเปิด ระดับการทำกำไร และการหยุดขาดทุน ราคา และเวลาตอนปิด ค่าธรรมเนียม Swap และกำไร
 • บันทึก: มีรายการของการดำเนินงานที่คุณได้ทำบนเทอร์มินัล MT4 ของคุณ และแสดงผลเรียงตามวันที่ และเวลา

การฝากเงิน/การถอนเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกในการฝากเงิน/การถอนเงินของเราพร้อมให้บริการ ที่นี่.

ได้ ถ้าเวลาของการชำระเงินเงินประกันฟรีของคุณเกินกว่าจำนวนเงินที่ระบุในคำแนะนำการถอนเงินรวมถึงการเรียกเก็บเงินทั้งหมด เงินประกันฟรีจะถูกคำนวณในฐานะส่วนได้เสียน้อยกว่าเงินประกันที่จำเป็น (จำเป็นต้องรักษาตำแหน่งเปิด) ถ้าคุณมีเงินประกันฟรีไม่เพียงในบัญชีการซื้อขายของคุณ ระบบจะไม่ยอมรับคำขอของคุณ และคุณจำเป็นต้องลดจำนวนเงินลง โปรดรับทราบว่าเครดิตที่อยู่ในบัญชีของคุณจะถูกคิดเป็นส่วนหนึ่งของส่วนได้เสีย และถูกหักออกในฐานะเป็นผลลัพธ์ของการถอนงิน

คำร้องขอการถอนเงินของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยแผนกธุรการของเราภายใน 48 ชั่วโมง และคุณจะได้รับเงินผ่านการโอนทางธนาคารหรือบัตรเครดิต/เดบิตภายใน 3-10 วันทำการ โปรดทราบว่า วันเสาร์ และวันอาทิตย์ไม่นับรวมเป็นวันทำการ

โดยทั่วไปแล้วการถอนเงินจะถูกดำเนินการและส่งออกภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับบัตรเครดิต/เดบิต และเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูงถึง 10 วันทำการสำหรับการโอนผ่านธนาคาร ก่อนร้องขอการถอนเงิน กรุณาแน่ใจเสียก่อนว่าได้ทำตามข้อกำหนดทั้งหมด ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบบัญชี เงินประกันที่ใช้ได้มีเพียงพอ วิธีการถอนเงินที่ถูกต้อง และอื่น ๆ เมื่อตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว การถอนเงินของคุณจะถูกดำเนินการ

ความช่วยเหลือ

หลังจากสาม (3) เดือนติดต่อกันของการไม่ได้ใช้งาน (“ช่วงเวลาที่ไม่มีความเคลื่อนไหว”) และทุกช่วงเวลาเวลาของช่วงเวลาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จะมีการหักค่าธรรมเนียมการไม่มีความเคลื่อนไหวจากบัญชีการซื้อขายของลูกค้า ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 25 ดอลลาร์ หรือเทียบเท่ากับจำนวนเงินในสกุลเงินหลักในบัญชีของลูกค้า (บัญชียูโร: €25, บัญชีปอนด์อังกฤษ: £25, บัญชีฟรังก์สวิส: CHF25)

คุณไม่สามารถซื้อขายได้เมื่อตลาดปิด เนื่องจากการซื้อขายจะเกิดขึ้นได้เมื่อตลาดเปิด (ตำแหน่งเปิด ตำแหน่งปิด วางและแก้ไขคำสั่งซื้อ) ดังนั้นเมื่อตลาดปิดก็จะไม่มีการซื้อขายพร้อมให้บริการ

ไม่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น เราไม่สามารถยอมรับลูกค้าจากสหรัฐอเมริกาได้ในตอนนี้ นอกจากนี้เรายังไม่ยอมรับเงินทุนที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอีกด้วย