Signaler

Observera att de åsikter som visas i tradingsignalerna inte skapats av FXORO och inte återspeglar åsikter utan är en bedömning gjort av en oberoende och utomstående part. Dessa kan också ändras utan föregående varning och ska inte på något sätt ses vare sig direkt eller indirekt, uttryckligen eller bildligt, som ett investeringsråd, som en rekommendation eller förslag på investeringsstrategi gällande något finansiellt instrument.