Installera MT4 på Mac OS

Installera MT4 på Mac OS

Klientterminalen kan installeras och köras på datorer med Mac OS som använder Wine. Wine är en gratis mjukvara som gör det möjligt för användare med Unix-baserade system att köpa en app som ursprungligen utvecklats för Microsoft Windows. Bland alla möjliga Wine-versioner finns även en anpassad för Mac OS.

Observera att Wine inte är en helt stabil. Det kan hända att program du försöker starta med Wine inte fungerar som de ska eller inte fungerar alls.

För att installera på Mac OS rekommenderar vi att du använder gratisprogrammet PlayOnMac. PlayOnMac är en Wine-baserad mjukvara för enkel installation av Windowsprogram på Mac OS.

Installation av PlayOnMac

För att installera PlayOnMac går du till PlayOnMacs officiella webbplats, letar upp avsnittet för nerladdningar och klickar på länken för att Ladda ner senaste versionen.

Downloading PlayOnMac

Efter att du laddat ner DMG-paketet startar du det från mappen för Nerladdade program i ditt system:

Launching PlayOnMac installation

PlayOnMacs första startfönster kommer dyka upp. Efter att du klickat på ”nästa” kommer installern att börja kontrollera och installera de delar som behövs för att programmet ska fungera.

PlayOnMac first launch

Den första komponenten som behövs är XQuartz. Det är en mjukvara som du behöver för att kunna köra X Window System på Mac. X Window System ger dig de standardverktyg och protokoll som behövs för att skapa ett grafiskt användargränssnitt på Unix-liknande operativsystem.

Installing XQuartz

Om du redan har XQuartz installerat eller om du vill installera det senare väljer du ”Installera inte XQuartz just nu” eller ”Jag har redan laddat ner filen”.

Installationen av XQuartz sker i flera steg. Först bör du läsa igenom all viktig information (Läs mig/Read me) och godkänna licensavtalet.

Installing XQuartz

Innan installationen startar kommer Mac OS-säkerhetssystem att be dig ange ditt kontolösenord:

Installing XQuartz

Vänta på att installationen ska slutföras. För att ändringarna ska gälla måste du starta om din dator.

Completing XQuartz installation

Efter att du startat om din dator startar du upp PlayOnMac från setup-filen i mappen för Nerladdade program. Nu kommer det första startfönstret att visas igen. Den här gången kommer installern att istället erbjuda installation av MS Windows fonts som är nödvändigt för att köra programmet på rätt sätt.

Installing fonts

Godkänn licensavtalet och vänta på att installationen ska slutföras. Efter det kan du börja använda PlayOnMac och dess huvudfönster kommer visas.

PlayOnMac main window

Uppdatering av Wine

Wine v. 1.4 installeras tillsammans med PlayOnMac. Wine 1.4.1 är i skrivande stund den senaste stabila versionen. Wine 1.5.21 beta innehåller visserligen många förbättringar och kan också laddas ner. Nackdelen är dock att den senare versionen är mer instabil. Du rekommenderas alltid att ladda ner senaste versionen av Wine.

För att uppgradera Wine till den senaste versionen öppnar du PlayOnMacs översta meny och välja Hantera Wine-versionen:

Managing Wine versions

Fönstret med de tillgängliga versionerna för Wine kommer att öppnas. Välj den senaste versionen (1.5.21 i skrivande stund).

Wine versions available for installation

Flytta den senaste Wine-versionen till högra sidan av fönstret och installationen kommer starta.

Updating Wine to the latest version

Efter att installationen slutförts kommer den nya versionen av Wine att dyka upp på vänster sida av fönstret för hantering av Wine-versioner i PlayOnMac. Du kan sedan stänga ner fönstret och installera tradingterminalen.

Installation av Terminalen

För att installera terminalen laddar du ner installern ”mt4setup.exe”. Efter att nerladdningen är klar startar du setup-filen. PlayOnMac kommer automatiskt att användas för att öppna filen.

Installing the client terminal

Standardinstallationen med alla sina steg kommer sen att starta:

Installing the client terminal

När installationen är klar kommer PlayOnMac att erbjuda dig att skapa en genväg till terminalens delar – själva terminalen och MetaEditor:

Creating shortcuts

Efter att du skapat de nödvändiga genvägarna kan du börja använda klientterminalen. Dubbelklicka på PlayOnMac-fönstret för att starta terminalen.

Installed client terminal

Kända problem

Som vi redan nämnt är Wine inte helt stabilt. Av den anledningen kan vissa funktioner i terminalen krångla. För tillfället har vi uppmärksammat följande problem:

Förutom ovanstående problem kan du använda alla funktioner hos klientterminalen även på Mac OS.

Terminalens datakatalog

PlayOnMac skapar en separat virtuell hårddisk med nödvändiga resurser för vart och ett av de installerade programmen. Standardsökvägen till programmet är:

Library\PlayOnMac\WinePrefix\Client_Terminal_\Drive C\Program Files\Client Terminal

Trading med FOREX/CFD:er innebär allvarlig risk för förlust av hela investeringen. Läs mer