FAQ

Dokument

En färgkopia av ett giltigt pass och/eller annat officiellt dokument som utfärdats av myndigheterna (ex. ett körkort, id-kort, sjukvårskort osv.). Identifikationsdokumentet måste innehålla klientens fullständiga namn, ett utfärdande- eller utgångsdatum, klientens födelsedatum och födelseort eller personnummer samt klientens signatur. En ny hushållsräkning (ex. elektricitet, gas, vatten, telefon, olja, internetanslutning eller bankutdrag) från de senaste 6 månaderna och som bekräftar din nuvarande adress. Namnet på räkningen måste vara det samma som klientens namn. För insättningar gällande utomstående vänligen skicka in dokument från båda personerna både fram- och baksida och en kopia av det kreditkort som kan användas. Kopian måste innehålla: fullständigt namn, utgångsdatum, samt de 4 sista siffrorna i kortnumret om kortet innehåller ägarens namn alternativt de 6 första siffrorna samt de 4 sista siffrorna om ägarens namn inte finns med på kortet. Observera: Du ska dölja kortets CVV-kod på baksidan och POA. Alla dokument måste vara läsliga, väl synliga och kunna identifieras med alla fyra hörnen synliga.

Som ett reglerat företag måste vi följa en lång rad av regleringar och procedurer som skapats av vår tillsynsmyndighet, FSA. Dessa procedurer omfattar bland annat insamlingen av tillräcklig dokumentation från våra klienter gällande KYC (Know Your Client, eller lär känna klienten), vilket inkluderar insamling av ett giltigt ID-kort och en ny (inte äldre än 6 månader) gammal hushållsräkning eller ett bankkontoutdrag som bekräftar den adress som klienten uppgivit.

Ja, du kan öppna så många konton du behöver från en enda IP-adress och med samma personuppgifter.

Om du vill uppdatera dina personuppgifter måste du skicka ett e-postmeddelande till [email protected] från din registrerade e-postadress.

Tradingkonton

Vi erbjuder följande typer av tradingkonton:

 • Fasta
 • Rörliga

Klienter hos kan öppna ett tradingkonto för USD, EUR, GBP eller CHF.

För att kunna få ett godkänt företagskonto måste du lämna in samtliga följande dokument:

 1. Registreringsbevis
 2. Aktieinnehavarförteckning
 3. Intyg från direktörer
 4. Intyg om god ekonomi
 5. Adressbevis för företagets registrerade huvudkontor
 6. Stadgar och bolagsordning
 7. Webbplats/Aktiva länkar (om det finns)
 8. Bankutdrag eller räkning som verifierar företagets registrerade adress
 9. Bekräftelse på att direktörer och aktieinnehavare äger mer än 10 % av företaget (pass, Id-kort)
 10. Boendebevis gällande direktörer och aktieinnehavare (inte äldre än 6 månader)
 11. Styrelsebekräftelse – godkännande att en privatperson får göra insättningar hos
 12. Källa till inkomster
 13. LEI-nummer (Företagsnummer)

Efter att din ansökan granskats kommer du få ett meddelande om huruvida ditt FXORO-konto har öppnats eller om vi behöver förtydligande angående din ansökan *Observera. I händelse av att någon gjort en insättning med ett företagskort men från ett vanligt icke-professionellt konto måste följande dokument skickas in

 1. Ett styrelsebeslut där personen fått godkännande att använda kortet
 2. Aktieägarintyg
 3. Direktörsintyg

Det går tyvärr inte att ändra grundvaluta på ditt konto. Du kan dock alltid öppna ett nytt konto och ange din önskade valuta där.

Ja. Muslimska Forexkonton kallas även swap-fria konton eftersom de inte har någon swap eller rollover-ränta på övernattande positioner, något som är emot den muslimska tron. Vi erbjuder våra Muslimska konton till klienter som följer Islam. Så snart vårt kontor tagit emot din förfrågan kommer ditt tradingkonto att ändras till swap-fritt konto och du får ett e-postmeddelande som bekräftar detta. Vänligen notera att FXORO förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka den swap-fria statusen på alla riktiga tradingkonton i händelse av missbruk.

Hävstång är en multiplikator för din kontosumma. Den gör det möjligt för dig att öppna större tradingpositioner eftersom den marginal som krävs sänks i enlighet med den hävstång som du har valt. Även om hävstänger kan ge dig högre vinst finns det också risk för större förluster eftersom de positioner som du öppnar kommer bestå av större volym (fler enheter). Exempel: Ditt kapital är 10 000 EUR och din valda hävstång är 100:1. För ett konto med fast spread betyder det 100 x 10 000 = 1 000 000 EUR. Du satsar detta på EURUSD i en lång position som öppnar vid 13,055 och stängs vid 13,155. Skillnaden i pris är 0,0100 pips vilket innebär 1 000 000 x 0,0100 = 10 000 USD. Detta är den förtjänst som du gjort.

Vi erbjuder hävstänger från 2:1 upp till 30:1 för icke-professionella klienter. Hävstången varierar beroende på vilket instrument som används. Läs mer här.

Marginal är den summa som krävs, i basvalutan på tradingkontot, för att öppna eller underhålla en redan öppnad position. När du handlar med forex är den begärda marginalen/Använda marginalen för en specifik position = Antalet enheter * Kontraktstorlek / Hävstång. Resultatet beräknas ursprungligen i den första valutan i det använda paret och omvandlas sedan till basvalutan på ditt tradingkonto som visas i siffror på ditt MT4 eller andra tradingplattformar. Marginalkraven för guld och silver beräknas såhär: Enheter x kontraktets storlek x marknadspris / hävstång. Resultatet kommer visas i USD vilken sedan kommer i basvalutan för ditt tradingkonto (om du använder annan valuta än USD). Du hittar mer information här. Marginalnivåerna beräknas med formeln Kapital/Marginal x 100%. Fri marginal är ditt kapital minus marginalen. Det betyder att det kapital du har tillgängligt för att öppna nya positioner eller för att underhålla existerande positioner.

För avgifter gällande vilande konton vänligen se våra Användarvillkor paragraf 9.21

Stop loss är en begäran om att stänga en tidigare öppnad position till ett pris som är mindre lönsamt för klienten än vad priset var då stop loss lades. Stop loss är en gräns som du ställer in för din beställning. Så snart gränsen nås kommer din beställning att avslutas. Notera att du måste lämna vissa marginaler från det nuvarande marknadsvärdet när du ställer in stop/limit begäran. Användandet av stop loss är ett värdefullt verktyg om du vill begränsa dina förluster när marknaden inte går som du trott. Stop loss punkter ligger alltid nedanför nuvarande ASK eller KÖP, alternativt ovanför nuvarande BID eller SÄLJ.

Take profit är en begäran om att stänga en tidigare öppnad position till ett pris som är mer lönsamt för klienten än vad priset var när take profit lades. När take profit uppnås kommer beställningen att stängas. Notera att du måste lämna ett visst avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger en stop/Limit begäran.

Summan i Basvaluta x Pips = Värde i kvotvalutan
Värdet av 1 pip i EUR/USD= 1 Enhet (100 000 €) x 0,0001 = 10 USD
Värdet av 1 pip i USD/CHF= 1 Enhet (100 000 €) x 0,0001 = 10 CHF
Värdet av 1 pip i EUR/JPY= 1 Enhet (100 000 €) x 0,01 = 1 000 JPY

Swaps = Pipvärde x Antalet enheter x swapränta x antalet nätter. Exempel: 10 $ (pipvärde för 1 enhet GBP/USD) x 4 (antalet enheter) x 0,35 (kort GBP/USD) x 4 (Antal nätter) = 56 $ i swap

Plattform

Du kan alltid kontakta din personliga Account Manager via livechatten, e-post eller via telefon för att boka ett utbildningstillfälle gällande MT4.

 1. En omedelbar beställning är en instruktion om att öppna en position till det nuvarande marknadspriset.
 2. Det finns många sätt att lägga en omedelbar beställning i MT4:
 3. Klicka på ”Ny beställning” i verktygsfältet ”Standard”
 4. Välj ”Ny beställning” i rullgardinsmenyn ”Verktyg”
 5. Tryck på F9
 6. Högerklicka på ett instrument i fönstret ”Marknadsöversikt” och välj ”Ny beställning”
 7. Dubbelklicka på ett instrument i fönstret ”Marknadsöversikt”
 8. Trading med ett klick
 9. Fortsätt via någon av ovanstående alternativ och programmet kommer öppna fönstret ”Beställning”. Här kan du justera parametrarna för den position som du tänker öppna. ”Symbol” fältet gör det möjligt att byta instrument medan ”Volym”-fältet är det fält där du ställer in storleken på din investering (enhet). Du kan också ställa in nivåer för stop loss och take profit och klickar du i ”Standardavvikelse” längst ner i ”Beställnings”-fönstret kommer du ställa in den pip-nivå som kommer vara tillgänglig ifall marknadspriserna avviker från det pris som du klickade på så att du inte råkar ut för nya prisförslag i perioder av hög volatilitet.
 10. Du kan sedan klicka på ”Sälj” för att öppna en kort position till nuvarande Bid-pris, eller ”Köp” för att öppna en lång position till nuvarande Ask-pris.

Varje köp-beställning öppnas till ASK-priset och stängs till BID-priset och varje sälj-beställning öppnas till BID-pris och stängs till ASK-pris. Enligt standardinställningen kan du bara se BID-linjen på din tabell. För att se ASK-linjen högerklickar du på den aktuella tabellen -> Egenskaper -> Allmänt -> och sedan klickar du i Visa ASK-linje.

Skulle du behöva ändra eller radera en väntande beställning letar du upp beställningen i ”Terminal”-fönstret längst ner på MT4-skärmen. Öppna beställningar visas ovanför dina kontouppgifter medan beställningar som inte genomförts visas under dem. Högerklicka eller dubbelklicka på den beställning du vill ändra eller radera. En pop-up-meny kommer visas som låter dig välja ”Modifiera eller Radera beställning”. ”Beställnings”-fönstret kommer visas och där kan du ändra det pris då du vill att beställningen ska aktiveras, återställa utgångsdatumet, ställa in nivåer för stop-loss och take-profit eller radera din beställning helt och hållet.

Om din väntande beställning inte slutförts kan det bero på att du inte hade tillräckligt med pengar för att öppna positionen när den väntande beställningen aktiverades. Alternativt kan det vara så att marknaden ännu inte nått till det specifika pris du angett för din beställning. Observera också att för väntande sälj-beställningar måste bid-priset nå din angivna nivå; för din väntande Köp-beställning måste ask-priset nått din angivna nivå.

All information och tradinghistorik hittar du i ”Terminal”-fönstret längst ner på din MT4-skärm. Längst ner i fönstret hittar du följande flikar:

 • Trade: Visar din kontosumma, kapital, marginal, fri marginal, marginalnivå, öppna positioner och väntande beställningar.
 • Kontohistorik: visar en komplett historik över alla beställningar du har lagt inklusive datum och tid, typ, storlek, instrument, pris vid öppning, take-profit- och stop-loss-nivåer, priser och tid för stängning, swapavgifter och vinst.
 • Journal: ger dig en lista av allt du gjort i din MT4-terminal samt respektive datum och tid.

Insättningar/Uttag

All information om Insättningar/Uttag hittar du här.

Ja, det kan du. Om du, vid tillfället för uttaget, har en fri marginal som överstiger den summa som du anger i din uttagsinstruktion, inklusive alla avgifter. Din fria marginal är den marginal som du behöver för att hålla kvar dina öppna positioner. Om du inte har en tillräckligt stor fri marginal på ditt tradingkonto kommer systemet att avslå din begäran och du behöver ange en lägre summa. Observera att kredit på ditt konto räknas in i ditt kapital och kommer dras bort när du gör ditt uttag.

Din begäran om uttag hanteras av våra medarbetare inom 48 timmar och du kommer få dina pengar via banköverföring eller kredit/betalkort inom 3 till 10 arbetsdagar. Notera att lördag och söndag inte räknas som arbetsdagar.

I vanliga fall kommer alla uttag att hanteras inom 48 timmar när det gäller kredit/betalkort och e-plånböcker och upp till 10 arbetsdagar för banköverföringar. Innan du begär ett uttag måste du se till att du uppfyller alla villkoren. Detta kan inkludera kontoverifiering, tillräckligt stor användbar marginal, rätt uttagsmetod med mera. Så snart alla villkor är uppfyllda kommer ditt uttag att hanteras.

Support

Efter tre (3) på varandra följande månader av inaktivitet (”Inaktivitetsperiod”) och för varje därefter följande inaktivitetsperiod kommer en inaktivitetsavgift att tas ut från Kundens Tradingkonto. Denna avgift uppgår till 25 € eller motsvarande i den valuta som kunden använder på sitt konto (USD-konto: 25 $, GBP-konto: 25 £, CHF-konto: 25 CHF).

När marknaden är stängd kan du inte längre investera. Eftersom trading enbart sker när marknaden är öppen (öppna positioner, stänga positioner, lägga och modifiera beställningar) innebär det att det inte är möjligt att investera när marknaden är stängd.

är inte reglerat i USA. Därför kan vi inte godkänna några klienter från USA just för tillfället. Vi kan inte heller ta emot något kapital som har sitt ursprung i USA.