Avertisment de risc

ORO Fintech Limited este o companie financiară constituită și înregistrată în conformitate cu legile Republicii Seychelles cu număr de înregistrare 8425077-1 și autorizată de Autoritatea pentru servicii financiare (FSA) cu număr de licență SD046. Adresa: Apartament 3, Satul Global, Complexul Jivan Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

 1. AVERTISMENT DE RISC

  Prin prezenta, Clientul este de acord să utilizeze site-ul web pe propriul risc. Posibilitatea existentă este ca Clientul să poată suferi o pierdere a tuturor sau a unei investiții inițiale și, prin urmare, Clientul să nu investească bani pe care nu-și poate permite să îi piardă. Clientul ar trebui să fie conștient de riscurile asociate cu toate tranzacțiile digitale de opțiuni și să solicite consiliere de la un consilier financiar independent dacă Clientul are întrebări sau îndoieli.

  1. Această Notificare este direcționată către toți clienții potențiali și trebuie citită cu atenție de către toate părțile interesate către care este direcționată. Scopul avertismentului este de a explica, în mod corect, clar și în general, natura riscurilor implicate în tratarea instrumentelor financiare. Clientul trebuie să înțeleagă că aceste riscuri implică o șansă de a pierde bani în timpul tranzacționării. Această dezvăluire este informativă și nu trebuie considerată o listă a tuturor riscurilor posibile.

 2. RISCURI GENERALE

  ORO FINTECH LTD îi face cunoscute și în același timp avertizează Clientul cu privire la următoarele riscuri din lista de mai jos :

  1. Capitalul inițial al Clientului și / sau orice suma de bani investită de către Client în orice instrument financiar nu este si nu poate fi garantată de către ORO FINTECH LTD.

  2. Clientul este conștient de faptul că valoarea oricărei investiții în instrumente financiare poate fluctua în jos sau în sus, și de asemenea, acceptă că există probabilitatea ca orice investitie facută, poate în orice moment să atinga valoare zero în ciuda oricărei informații ( contrare sau altfel ) ce poate fi oferită de către ORO FINTECH LTD la un moment dat.

  3. Clientul trebuie să știe că informațiile despre performanța anterioară a unui instrument financiar nu garantează în nici un fel performanța sa actuală și / sau viitoare. Utilizarea datelor istorice nu reprezintă o garanție că se poate lua o decizie în condiții de siguranță în ceea ce privește nivelul curent și / sau performanțele viitoare ale instrumentelor financiare la care se referă datele istorice respective.

  4. ORO FINTECH LTD atrage atenția Clientului că orice tranzacție, care ar putea avea loc prin intermediul serviciilor de tranzacționare furnizate lui de catre ORO FINTECH LTD, este de natură speculativă. Clientul este informat că pot apărea pierderi mari într-o perioadă scurtă de timp.

  5. Clientul trebuie să știe că există cazuri în care instrumentele financiare ar putea deveni imediat lichide ( de exemplu: ca urmare a cererii reduse ). Clientul ia la cunoștința de asemenea, că în aceste cazuri poate să se afle într-o situatie de a nu putea vinde instrumentele financiare menționate anterior și nici să obțină ușor informații cu privire la valoarea lor și / sau amploarea riscurilor asociate acestora.

  6. În cazul în care instrumentele financiare sunt tranzacționate într-o altă monedă decât moneda țării de reședință a Clientului, orice modificări ale cursurilor de schimb valutar pot avea un efect negativ asupra instrumentelor financiare cu impact în valoare, preț și performanță.

  7. Clientul este informat că executarea unui ordin poate fi dificil sau imposibil de realizat în anumite condiții de piață. Mai mult, ORO FINTECH LTD  atenționează Clientul că ORO FINTECH LTD ar putea opera în piețele financiare prin intermediul băncilor și brokerilor care pot avea interese contrare intereselor Clientului.

 3. TAXE SI COMISIOANE

  1. Clientul este inștiintat de eventuale schimbări ale condițiilor de cont, modificări ale legislației, precum și orice alt factor care poate reprezenta un risc in tranzacțiile clientului pe instrumente financiare si care poate fi sau va deveni supus impozitului și / sau oricărei alte taxe legale. ORO FINTECH LTD nu poate și nu garantează Clientului că nu va suporta taxe fiscale și / sau orice alte obligații. Clientul este informat că toate taxele și / sau orice alte obligații fiscale care s-ar putea acumula în urma tranzacțiilorsale sunt propria răspundere a Clientului.

  2. ORO FINTECH LTD  recomandă cu fermitate Clientului să obțină detalii suplimentare cu privire la toate comisioanele și alte taxe pentru care Clientul va fi răspunzător, înainte de a începe tranzacționarea. În cazul în care unele taxe si comisioane care nu sunt exprimate explicit ( de exemplu, un spread abuziv ), Clientul trebuie să solicite o explicație în scris, inclusiv exemple adecvate, pentru a se asigura că el este pe deplin informat cu privire la taxele si comisioanele specifice.

  În conformitate cu reglementările în vigoare, brokerului ORO FINTECH LTD i se poate solicita să tina banii unui client într-un cont care este separat de ceilalți Clienți, precum și separat de conturile ORO FINTECH LTD. Clientul va fi însă avertizat în mod expres că acest lucru nu contribuie la o protecție completă pentru el

 4. RISCURI TEHNICE

  1. În cazul în care Clientul face tranzactii pe un sistem electronic, Clientul poate fi expus la riscuri care pot fi asociate cu sistemul ( inclusiv defecțiuni de hardware ( Internet / servere) și software)) Rezultatul oricărei defecțiuni de sistem poate fi faptul că ordinul său fie nu poate fi executat în conformitate cu instrucțiunile sale sau să nu fie executat deloc. ORO FINTECH nu poate și nu trebuie să poarte nici o răspundere în cazul unei astfel de situații.

  2. Clientul este informat că el este responsabil pentru gestionarea riscurilor care pot duce la pierderi financiare cauzate din lipsa de informare, comunicare, defecțiuni electronice sau ale altor sisteme.

  3. În cazul în care părți terțe autorizate să aibă acces la informații, cum ar fi adresele electronice, comunicații electronice și datele cu caracter personal, ORO FINTECH LTD nu va avea nici o responsabilitate în cazul în care date prezentate mai sus sunt transmise între ORO FINTECH LTD sau orice altă parte, prin facilitățile de internet sau alt mijloc de comunicare în rețea, telefon, sau orice alte mijloace.

  4. Clientul trebuie sa stie că informațiile necriptate si transmise prin e-mail nu sunt protejate de orice eventual acces neautorizat.

  5. Atenția Clientului este distrasă în mod expres în momentele de flux maxim de tranzacționare, atunci când Clientul poate avea dificultăți cu conectarea la telefon sau Platforma de Tranzacționare.

  6. Clientul trebuie să stie că internetul ar putea fi supus unor evenimente ce pot afecta accesul la pagina web ORO FINTECH LTD sau la sistemul de tranzacționare, inclusiv, dar nu limitat la întreruperi sau penele de curent, defectiuni software și hardware sau deconectare de la internet. ORO FINTECH LTD nu este responsabil pentru daunele sau pierderile rezultate din astfel de evenimente si care sunt independente de controlul său sau pentru alte pierderi, costuri, datorii, sau cheltuieli (inclusiv , fără limitare, pierderi de profit ), ce pot rezulta din incapacitatea Clientului de a accesa pagina web ORO FINTECH LTD sau sistemul de tranzacționare sau întârzierea sau eșecul în trimiterea ordinelor pentru tranzacționare.

  7. ORO FINTECH LTD nu este un furnizor de servicii de Internet și nu poate fi responsabil pentru neîndeplinirea obligațiilor cu clienții săi din cauza defecțiunilor de conexiune la internet sau defecțiuni in rețeaua publică de electricitate sau atacurile hackerilor.

  8. Clientul este avertizat că, atunci când tranzacționează într-o platformă de tranzacționare electronică își asumă riscul de pierderi financiare, pierderi care ar putea fi cauzate de mai mulți factori externi dintre care amintim :

   • Funcționare necorespunzătoare a dispozitivelor electronice ale Clientului , software-ul și calitatea slabă a conexiunii;

   • Funcționare necorespunzătoare hardware sau software ale ORO FINTECH LTD sau ale clientului, defecțiuni sau utilizare necorespunzătoare a echipamentelor;

   • Funcționare improprie a echipamentelor Clientului

   • Setare greșita a terminalului Clientului

   • Actualizări întârziate ale terminalului Clientului.

 5. LEVIER

  Clientul trebuie să înțeleagă că levierul în tranzacționarea cu marjă poate avea un impact semnificativ asupra contului său de tranzacționare. Chiar și în cazul modificărilor minore ale cursului de schimb și a prețurilor instrumentelor, există posibilitatea ca Clientul să își piardă depozitul inițial. Prin prezenta, Clientul înțelege că este pe deplin responsabil de utilizarea fondurilor proprii și contabilizarea riscurilor.

 6. ABATEREA COTAȚIILOR (SLIPPAGE)

  Volatilitatea de pe piața poate crea condiții improprii în care ordinele sunt greu de executat deoarece prețul ar putea fi cu mai multe puncte mai departe decât cel dorit datorită mișcării extreme de piață. Deși traderul este în căutarea unui anumit preț, piața se poate muta în mod semnificativ și ordinul va fi executat la cel mai bun preț sau valoarea de piață justă. În mod similar, creșterea volumului poate conduce, de asemenea, la abaterea cotațiilor, deoarece nu există suficientă lichiditate pentru a executa toate tranzacțiile la cotațiile solicitate.

  Odată ce un ordin de stopare este declanșat, acesta devine un ordin la cel mai bun preț din piață și nu există nici o garanție că va fi executat la prețul dorit inițial. Prin urmare, ordinele în așteptare pot avea abateri în funcție de condițiile de piață.

 7. PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE

  Clientul ia la cunoștință că singura sursă sigură de Cotații în timp real este cea furnizată de Serverul on line. Clientul este avertizat că aceste cotații din terminalul său nu sunt o sursă sigură de informații, deoarece legătura între terminalul Clientului și server poate fi perturbată la un moment dat, iar unele dintre cotații pur și simplu nu poate ajunge pe terminalul clientului.

  Clientul ia la cunoștință că, atunci când Clientul închide ordinul plasat / modifica/ șterge sau modifică fereastra de închidere sau deschidere a unei poziții, ultima instrucțiune care a fost trimisă către Server nu mai poate fi anulată.